Όροι χρήσης

Το trakteraki.gr θεωρεί ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους παρακάτω όρους χρήσης.

1. Όροι καταστήματος

Το trakteraki.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη και αναλαμβάνει να ενημερώνει τους χρήστες για τυχόν τροποποιήσεις και για οποιαδήποτε αλλαγή μέσω της σελίδας αυτής. Τυχόν συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί πριν την ανανέωση των όρων χρήσης, δεν υπόκεινται σε αυτές.

2. Πληροφορίες σχετικές με τα προϊόντα

Το trakteraki.gr δεσμεύεται απένταντι στους πελάτες ως προς την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα αυτή. Επιφυλάσσεται όμως για τυχόν τεχνικά και τυπογραφικά λάθη τα οποία μπορεί να έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγων προβλημάτων ανωτέρας βίας.

3. Περιορισμός ευθύνης

To trakteraki.gr δε φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Επίσης, ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του trakteraki.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου των διαδικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της trakteraki.gr .

5. Ασφάλεια

Το trakteraki.gr αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Η ασφάλεια του trakteraki.gr επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

Αναγνώριση πελάτη. Χρησιμοποείται μυστικός κωδικός ασφαλείας για την είσοδό στο λογαριασμό σας, ο οποίος σας παρέχει απόλυτη ασφάλεια στα προσωπικά σας δεδομένα, με την επιφύλαξη ότι ο κωδικός που χρησιμοποείτε είναι αρκετά σύνθετος, μοναδικός, ασυνήθιστος και όχι εύκολα ανιχνεύσιμος. Συνιστούμε τη δημιουργία κωδικού ασφαλείας ο οποίος περιλαμβάνει, εκτός από γράμματα και αριθμούς, και ειδικά σύμβολα.

Σας δίνεται η δυνατότητα να μεταβάλλετε τον κωδικό ασφαλείας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας (e-mail) όσο συχνά επιθυμείτε. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία σας είστε εσείς μέσω των ανωτέρω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας του ή διαρροής του θα πρέπει να προβείτε στην άμεση ειδοποίηση μας, αλλιώς το trakteraki.gr δεν ευθύνεται για τη χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Οι ίδιες βασικές αρχές που διέπουν τις κλασσικές συναλλαγές ισχύουν και στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από το χρήστη στη Homeobooks.com είναι εμπιστευτικές και το trakteraki.gr έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Το trakteraki.gr δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Μπορείτε να ζητήσετε οποιαδήποτε στοιχεία τηρούνται για εσάς καθώς και τη διόρθωσή τους σε περίπτωση που μπορείτε να τεκμηριώσετε την ύπαρξη λάθους.

Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

6. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Κατά την επίσκεψή σας στο trakteraki.gr είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) κατά κανόνα για να διεκπεραιώσουμε παραγγελίες σας. Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας με το trakteraki.gr καθώς και για λόγους επικοινωνίας, τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Το trakteraki.gr λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε αυτήν, τα οποία διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σχέσης.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα του trakteraki.gr χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα (το e-mail σας) μόνο όταν γίνετε μέλος και προχωρήσετε σε παραγγελία προϊόντων ή εάν επιλέξετε να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας e-mail.

Οι πληροφορίες οι οποίες θα σας ζητηθούν κατά την εγγραφή σας στο trakteraki.gr, αφορούν μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να ολοκληρωθεί η συναλλαγή σας, καθώς και για την επικοινωνία μαζί σας και δε χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο λόγο.

Επίσης η ιστοσελίδα του trakteraki.gr χρησιμοποιεί cookies. Πρόκειται για αρχεία που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και χρησιμοποιούνται μόνο για να αναγνωρίσουν την είσοδό σας στην ιστοσελίδα και για να προσωποποιούν την εμπειρία της ιστοσελίδας στις δικές σας προτιμήσεις.

7. Αγορά προϊόντων

Το trakteraki.gr κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Παρόλα αυτά δεν μπορούν να αποκλεισθούν περιπτώσεις λαθών σε τιμές και δευτερεύοντα χαρ/κά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλισθεί, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας της ιστοσελίδας ή ανθρώπινα λάθη κατά την ενημέρωση / αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος.

Αν παρατηρήσετε οτιδήποτε ύποπτο κατά τη διάρκεια της συναλλαγής σας, όπως υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή τιμή, επικοινωνήστε πρώτα μαζί μας πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Κατά την καταχώρηση της παραγγελίας σας θα λάβετε αυτοματοποιημένο e-mail το οποίο θα αναφέρει τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας.

Από την καταχώρηση της παραγγελίας σας και έπειτα, μπορεί να λαμβάνετε μια σειρά από αυτοματοποιημένα e-mail τα οποία θα σας ενημερώνουν για την εξέλιξη της παραγγελίας σας. Εάν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα με την παραγγελία σας, το trakteraki.gr δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωσή σας το συντομότερο δυνατό.

Ακύρωση παραγγελίας είναι εφικτή εφόσον δεν έχει ξεκινήσει η επεξεργασία της παραγγελίας σας από το αρμόδιο τμήμα της εταιρίας μας. Εφικτή ακόμα είναι και η αφαίρεση προϊόντων από παραγγελία με την ίδια προϋπόθεση. Σε κάθε περίπτωση η όποια αλλαγή στην παραγγελία σας θα πρέπει να γίνει μετά από επικοινωνία στο τηλεφωνικό κέντρο της εταιρίας μας ή με την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]. Όλες οι εκτελεσθείσες παραγγελίες είναι οριστικές και δεν υπάρχει καμία επιστροφή, αποζημίωση ή ανταλλαγή για τα περιεχόμενα προϊόντα. Από τη μεριά μας μπορούμε να εγγυηθούμε για την κατάσταση κάθε προϊόντος μέσα στο δέμα πριν την αποστολή.

Κατά την παραλαβή και σε περίπτωση που το παραλειφθέν πακέτο είναι εμφανώς χτυπημένο, ΜΗΝ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΤΕ το δεμα, διαφορετικα θα πρέπει αμεσα να επικοινωνήσετε με το τοπικό σας ταχυδρομείο και να συμπληρώσετε το σχετικό έντυπο Αποζημίωσης. Ωστόσο, στην προσπάθειά μας να παραμείνει η εταιρεία μας κοντά τις ανάγκες κάθε πελάτη συγκεκριμένες περιπτώσεις μπορούν πάντα να επανεξεταστούν.

Σε κάθε περίπτωση, παρακαλούμε να έρθετε σε επαφή μαζί μας χρησιμοποιώντας τα τηλέφωνα που αναγράφονται στην ιστοσελίδα ή χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας.

8. Ακύρωση παραγγελίας

Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις:

α) Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας μπορείτε να κάνετε πίσω και να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας. Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν μπορείτε να επικοινωνήσετε με τo trakteraki.gr και να ενημερώσετε για την ακύρωσή της παραγγελιάς σας.

β) Εάν η παραγγελία σας έχει ήδη αποσταλλεί, επικοινωνήστε με το trakteraki.gr, εξηγώντας το λόγο που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας και θα ενημερωθείτε για τις επιλογές σας. Φροντίστε να έχετε πρόχειρα τα στοιχεία της συναλλαγής πριν επικοινωνήσετε.

9. Σύστημα πληρωμών

To trakteraki.gr χρησιμοποιεί τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής:

Πληρωμή με κατάθεση σε αριθμό λογαριασμού τραπέζης:

Μπορείτε να πληρώσετε για την παραγγελία σας καταθέτοντας το ποσό της παραγγελίας σας σε κάποιον από τους αριθμούς λογαριασμού που αναγράφονται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας και στη συνέχεια να επικοινωνήσετε μαζί μας με τα στοιχεία της συναλλαγής σας. Μετά την εκκαθάριση της πληρωμής αποστέλλεται η παραγγελία σας.

Πληρωμή μέσω Paypal:

Το trakteraki.gr χρησιμοποιεί το ασφαλές σύστημα πληρωμών της Paypal (www.paypal.com) το οποίο σας παρέχει την ευκολία της πληρωμής της παραγγελίας σας, χωρίς την εισαγωγή των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας.

Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε λογαριασμό στην υπηρεσία Paypal, μπορείτε πάλι να χρησιμοποιήσετε την πύλη πληρωμών της Paypal για να εισάγετε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας.

Πληρωμή με την παραλαβή της παραγγελίας (αντικαταβολή - ισχύει μόνο για την Ελλάδα).

Για τυχόν επιπρόσθετα έξοδα αντικαταβολής θα ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

10. Κόστος μεταφορικών

Το κόστος των μεταφορικών υπολογίζεται αυτόματα με την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Τo trakteraki.gr για την αποστολή των προϊόντων της συνεργάζεται με διάφορες μεταφορικές εταιρείες κατά περίπτωση. Για παραγγελίες άνω των 200€, η αποστολή γίνεται δωρεάν.

11. Καθυστέρηση παραγγελίας

Το trakteraki.gr προμηθεύεται τα προϊόντα της από μεγάλη γκάμα προμηθευτών, εγχώριων και διεθνών, οπότε πάντα υπάρχει ενδεχόμενο καθυστέρησης της τροφοδότησης από τους προμηθευτές.

Σε περιόδους ακραίων καιρικών φαινομένων ή απεργιών καθώς και σε κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας, που δύναται να επηρεάσει την μεταφορά και παράδοση της παραγγελιάς σας.

Σε τέτοιες περιπτώσεις το trakteraki.gr δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωσή σας το συντομότερο δυνατό και την ενημέρωσή σας για τις επιλογές σας.